ยินดีให้คำปรึกษาโดย พญ.ทิพย์พร โทร.098-4701860

วิธีการยุติการตั้งครรภ์ กับการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย