ประโยชน์ของการทราบ “อายุครรภ์”

วิธีการยุติการตั้งครรภ์ กับการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย