ประโยชน์ของการทราบ “อายุครรภ์”

ท้อง !! แต่ไม่พร้อมจะทำอย่างไรดี

ยินดีให้คำปรึกษาโดย พญ.ทิพย์พร โทร.098-4701860