ยากินทำแท้ง Ru-486(MTPill)

ru486

ยาทำแท้งแบบกิน Ru-486(MTPill) ขนาด200mg ราคาเม็ดละ 1200 บาท      

     

            Ru-486 หรือ Mifepristone (MTPill) เป็นสาร antiprogesterone ออกฤทธิ์โดยเข้าจับกับ progesterone receptor ทำให้ progesterone ออกฤทธิ์ไม่ได้ (ออกฤทธิ์ยับยั้งฮอร์โมน progesterone ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จำเป็นแก่มดลูกสำหรับไข่ที่ผสมแล้วและช่วยคงการตั้งครรภ์ไว้)

            Mifepristone ซึ่งแต่ก่อนเรียกว่า Ru-486 ปัจจุบันถือว่าเป็นยาทำแท้งที่ปลอดภัย ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา( FDA) เมื่อตุลาคม 2543 โดย FDA ของอเมริกาแนะนำให้รับประทานยา Mifepristone ขนาด 600mg (เม็ดละ 200 mg จำนวน 3 เม็ด) หลังจากนั้น 48 ชั่วโมง ถ้ายังไม่แท้งบุตรจะต้องรับประทาน Misoprostol (cytotec) ขนาด 400 mcg (เม็ดละ 200 mcg จำนวน 2 เม็ด) พบว่าการใช้ยา Mifepristone และ Misoprostol ร่วมกันสามารถทำให้เกิดการแท้ง 92-95 % ในหญิงตั้งครรภ์ 7 สัปดาห์

            Ru-486 ยังไม่อนุญาตให้ขายในเมืองไทย จึงไม่สามารถหาซื้อได้แบบทั่วไปและมีราคาค่อนข้างสูง ในประเทศไทยแนะนำให้ใช้เป็นยากินทำแท้งในอายุครรภ์ไม่เกิน 9 สัปดาห์โดยกิน Ru486 ขนาด 200mg (เม็ดละ 200 mg จำนวน 1 เม็ด) และสอดยา Misoprostol (cytotec) จำนวน 4 เม็ด (เม็ดละ 200mcg)

            Mifepristone ได้รับการพัฒนาจากบริษัทยาในฝรั่งเศส หลังจากนั้นก็มีสตรีชาวยุโรปมากกว่า 1,000,000 รายรับประทานยาดังกล่าว ร่วมกับ Misoprostol (cytotec) เพื่อทำแท้ง