หลังจากทำแท้งด้วยยาแล้ว เราจำเป็นต้องไปขูดมดลูกหรือใช้เครื่องมือดูดออกอีกครั้งหรือไม่

วิธีการยุติการตั้งครรภ์ กับการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย

ตามจับหมอทำแท้งเถื่อน มีพฤติกรรมรับจ้างทำแท้งทั่วราชอาณาจักร

จับหมอเถื่อนรับทำแท้งในจังหวัดพะเยา