คลินิควางแผนครอบครัว โดย พญ.ทิพย์พร

ขาย ยาทำแท้ง ยาสอด ยาสอดทำแท้ง ยากินทำแท้ง ยาขับเลือด ยาขับเด็ก ยาขับประจำเดือน ยาเหน็บทำแท้ง ไซโตเทค cytotec Ru-486

ผู้เขียน: admin Page 1 of 2

อายุครรภ์นับยังไง มาดูกัน

วิธีการนับอายุครรภ์ เราจะเริ่มนับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย หน่วยของอายุครรภ์จะนับเป็นสัปดาห์จากปฏิทินสมมุติให้วันนี้คือวันที่ 22 ก.พ.วันแรกของประจำเดือนครั้งล่าสุดคือวันที่ 5 ม.ค.

ดังนั้นอายุครรภ์คือ ประมาณ 7 สัปดาห์โดยทั่วไปการนับอายุครรภ์ ทำได้ 3 วิธี คือการนับรอบประจำเดือน การตรวจหน้าท้อง และการตรวจโดยเครื่องอัลตร้าซาวด์มีข้อดีและข้อด้อย ต่างกันดังนี้จ้ะ

วิธีการข้อดีข้อเสีย
1. การนับประจำเดือนทำเองได้โดยไม่ต้องไปสถานพยาบาล– อาจผิดพลาดได้ในกรณีที่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
– การกินยาคุมฉุกเฉินบ่อยๆทำให้มีเลือดออกกะปริบกะปรอย(ที่ไม่ใช่ประจำเดือน)และประจำเดือนอาจจะแปรปรวน ทำให้การนับคลาดเคลื่อนได้
2. การตรวจหน้าท้องได้ผลแม่นยำกว่าการนับประจำเดือน– ต้องตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
3. การตรวจโดยเครื่องอัลตราซาวด์ได้ผลค่อนข้างแม่นยำ และเป็นวิธีการที่ต้องทำก่อนรับบริการยุติการตั้งครรภ์-ต้องตรวจที่โรงพยาบาล ซึ่งส่วนใหญ่ต้องฝากท้องก่อนจึงขอรับบริการได้
-ตรวจได้เฉพาะที่คลีนิกที่มีเครื่องอัลตราซาวด์ให้บริการ

การท้อง เป็นภาวะธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน  เมื่อร่างกายมีความพร้อมและเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แต่ความพร้อมอาจไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน เพราะบางครั้งเป็นท้องที่ไม่ได้ตั้งใจ และไม่ได้คิดว่าจะท้องแต่ไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อมการรู้อายุครรภ์ เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น
เพื่อการวางแผนการการท้องและการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อไป

Please follow and like us:

ประโยชน์ของการทราบ “อายุครรภ์”

เมื่อทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์ จะทำอย่างไร
            การทราบอายุครรภ์ถือเป็นการหาแนวทางในการจัดการตัวเองหลังรู้ว่าตั้งครรภ์ได้ เช่น เลือกที่จะยุติการตั้งครรภ์หรือตั้งครรภ์ต่อไป หากต้องการตั้งครรภ์ต่อการรู้อายุครรภ์เร็วช่วยให้วางแผนเรื่องการฝากครรภ์ เพราะเมื่อไปฝากครรภ์จะได้รับการเจาะเลือดเพื่อตรวจดูหมู่เลือด ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส เอชไอวีและไวรัสตับอักเสบบี รวมถึงภาวะซีดและพาหะธาลัสซีเมียบางชนิดด้วย ซึ่งการตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกของการตั้งครรภ์ จะมีประโยชน์ในด้านการวินิจฉัยการให้การรักษา รวมถึงการป้องกันภาวะอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา

หากต้องยุติการตั้งครรภ์ จากความไม่พร้อมในด้านต่างๆเช่นการเงิน ครอบครัว ชีวิต อายุครรภ์จะเป็นสิ่งที่กำหนดว่าสามารถทำได้หรือไม่ ด้วยวิธีการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ หรือการใช้ยายุติการตั้งครรภ์ ตัวอย่างเช่นยา cytotec และ ru486 ซึ่งในประเทศไทยอยู่ในระหว่างการรอขึ้นทะเบียน ไม่มีขายทั่วไป การจะยุติการตั้งครรภ์โดยทั่วไปจะต้องได้รับการบริการจากแพทย์และพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการเอง ทั้งนี้ระยะเวลาจะสัมพันธ์กับอายุครรภ์ของผู้รับบริการที่สำคัญคือโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายต่อสุขภาพก็ลดลงตามขนาดของอายุครรภ์ คืออายุครรภ์น้อย ความเสี่ยงก็น้อย ใช้เวลาไม่มาก ค่าใช้จ่ายน้อย หากอายุครรภ์มาก การยุติการตั้งครรภ์อย่างถูกต้อง เหมาะสมโดยแพทย์แม้จะมีความปลอดภัย แต่ก็ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์และสุขภาพกายของผู้รับบริการด้วย

ดังนั้น หลังจากรู้ว่าตั้งครรภ์ การรู้อายุครรภ์จึงจำเป็น เราสามารถนับอายุครรภ์ได้โดยการคำนวณจากวันแรกของประจำเดือนครั้งล่าสุด จะรู้อายุครรภ์ว่ากี่สัปดาห์ หรือไปอัลตราซาวน์ เพื่อทราบอายุครรภ์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านได้เลย หากจะตั้งครรภ์ต่อก็วางแผนเรื่องการดูแลสุขภาพทั้งตนเองและครรภ์ หากต้องตัดสินใจยุติก็วางแผนในการจัดการตามเงื่อนไขของตนเองต่อไป

การรู้อายุครรภ์ก็เพื่อความปลอดของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ไม่ว่าการตัดสินใจหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร 1663 ยินดีให้การปรึกษาเมื่อท้องไม่พร้อม เพื่อช่วยกันหาแนวทางการจัดการตามความเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการต่อไป

Please follow and like us:

การทำแท้งด้วยตัวเองที่บ้านเป็นเรื่องยากหรือไม่?

ไม่คุณสามารถใช้ Mifepristone และ Misoprostol ได้ด้วยตัวเอง การใช้ Mifepristone และ Misoprostol นั้นไม่ซับซ้อนกว่าการใช้ยาอื่น ๆ คุณจะได้รับคำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการใช้ยาสิ่งที่คาดหวังและเมื่อไปพบแพทย์ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนใด ๆ ของกระบวนการคุณสามารถติดต่อสายด่วน การทำแท้งด้วยยาไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในโรงพยาบาลหรือคลินิกปฐมพยาบาล 64 ความเสี่ยงของการทำแท้งด้วยยาเหมือนกันกับการแท้ง ประมาณ 15% ของการตั้งครรภ์ทั้งหมดสิ้นสุดในการคลอดก่อนกำหนด การแท้งบุตรเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในโรงพยาบาล แต่มักจะอยู่ที่บ้าน ผู้หญิงส่วนใหญ่รู้วิธีจัดการกับตัวเองและไปโรงพยาบาลเฉพาะในกรณีที่มีปัญหาเช่นเลือดออกหนักหรือมีไข้ การทำแท้งด้วยยาทำให้เกิดการแท้ง

Please follow and like us:

คุณสามารถใช้ยานี้ได้อย่างไร

หากคุณมีอายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ วิธีการใช้ยาของคุณจะเป็นดังนี้:

  • ขั้นตอนที่1 กลืนยา ไมเฟพริสโตน (Mifepristone) 1 เม็ด
  • ขั้นตอนที่2 หลังจากนั้น 24 ชั่วโมง อมยา มิโซพรอสทอล (Misoprostol) 4 เม็ด ไว้ใต้ลิ้นเป็นเวลา 30 นาที แล้วกลืนยาที่เหลือลงไป

หากเลือดไหลน้อยกว่าที่คุณคาดการณ์ไว้หรือหากคุณสงสัยว่ากระบวนการการแท้งได้เริ่มขึ้นแล้วหรือไม่หลังจากที่ใช้ยาไมโซโพรสทอลโดสแรกไปแล้ว3 ชั่วโมงให้คุณสอดยาไมโซโพลสทอลอีกสองเม็ดไว้ใต้ลิ้นอมไว้30 นาทีจนเม็ดยาละลายหลังผ่านไป30 นาทีให้คายเม็ดยาส่วนที่เหลือทิ้ง 

หากเลือดของคุณยังไม่ไหลและคุณยังเหลือยาไมโซโพรสทอลอยู่ให้คุณทำแบบเดิมซ้ำคือสอดไมโซโพรสทอลไว้ใต่ลิ้นอมไว้30 นาทีแล้วคายทิ้งเช่นนี้ทุกๆ3 ชั่วโมงต่อไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะเริ่มมีเลือดไหลได้สูงสุดไม่เกินอีก5 รอบ ทั้งหมด

เราแนะนำให้คุณใช้ยาไมโซโพรสทอลด้วยการสอดยาไว้ให้ลิ้น เนื่องจากวิธีนี้จะไม่มีตัวยาหลงเหลืออยู่ในร่างกายของคุณในกรณีที่คุณจำเป็นต้องไปโรงพยาบาล  เนื่องจากไม่มีการตรวจเลือดใดที่สามารถตรวจพบตัวยาไมโซโพราทอลในร่างกายของคุณได้ ดังนั้นแพทย์จึงไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณพยายามทำแท้งเองด้วยยา

Please follow and like us:

ท้อง !! แต่ไม่พร้อมจะทำอย่างไรดี

ทางเลือกที่มีอยู่คือ ตั้งครรภ์ต่อไป และ ไม่ตั้งครรภ์ต่อ (ยุติการตั้งครรภ์) แนวทางการพิจารณาทางเลือกมีดังนี้

ตั้งครรภ์ต่อไป 
• มีความต้องการ ความพยายามที่จะเลี้ยงดูเด็กที่จะคลอดออกมาในระยะยาว แม้ว่าจะในช่วงนี้จะยังไม่พร้อมก็ตาม
• สามารถเปิดเผยการตั้งครรภ์ได้ในระดับหนึ่งเพื่อขอความช่วยเหลือจากครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• มีครอบครัว ญาติพี่น้อง แหล่งให้ความช่วยหลือ ตั้งแต่ตั้งครรภ์ คลอด และเลี้ยงดูเด็กที่เกิดมาอย่างต่อเนื่อง
• ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการท้องครั้งนี้สามารถคลี่คลายได้และมีทางออก เช่น เรื่องการเรียน เรื่องการทำงาน ความสัมพันธ์กับคู่ การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว เป็นต้น
• ไม่พบปัญหาสุขภาพอันเกิดจากการตั้งครรภ์ และทารกในครรภ์ไม่มีความผิดปกติ

ยุติการตั้งครรภ์ 
• ประเมินตนเองแล้วไม่มีความต้องการที่จะตั้งครรภ์ต่อไป
• ไม่สามารถเปิดเผยการตั้งครรภ์ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
• เป็นการตั้งครรภ์ที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์จากการล่อลวง บังคับ ขืนใจ หรือการข่มขืนกระทำชำเรา
• มีปัญหาสุขภาพอันเกิดจากการตั้งครรภ์ หรือตัวอ่อนในครรภ์มีความผิดปกติ
• ไม่สามารถคลี่คลายปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหากตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อไป ซึ่งจะส่งผลเสียต่อทั้งตัวเอง และ/หรือ ทารกที่จะเกิดตามมา
• อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ (หรืออย่างมากที่สุดไม่เกิน 24 สัปดาห์)

Please follow and like us:

หลังจากทำแท้งด้วยยาแล้ว เราจำเป็นต้องไปขูดมดลูกหรือใช้เครื่องมือดูดออกอีกครั้งหรือไม่


การขูดมดลูก (D&C) เป็นการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อนำเอาเนื้อเยื่อของมดลูกออกมา บางครั้งการรักษาแบบนี้ก็จำเป็นเมื่อเกิดอาการแทรกซ้อนหลังจากการทำแท้งด้วยยา หรือ การแท้งโดยธรรมชาติ
             อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ หมอมักจะทำการขูดมดลูกให้แม้ว่าในทางการแพทย์แล้วมีความจำเป็นน้อยก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องขูดมดลูกถ้าการอุลตร้าซาวด์แสดงให้เห็นว่ายังมีบางส่วนที่หลงเหลืออยู่ในมดลูก (แท้งไม่สมบูรณ์) หรือมีเลือดออกนานกว่า 3 สัปดาห์ และ คุณไม่รู้สึกปวด หรือ ไข้ หรือ ตกเลือด ส่วนที่เหลืออยู่ในมดลูกจำนวนเล็กน้อยสามารถรักษาได้โดยการใช้ไมโซพรอสทอลอีกโดสหนึ่ง หรือรอให้มีเมนส์รอบต่อไป มดลูกมักจะทำความสะอาดตัวเองได้เอง การมีเมนส์ปกติมักจะกลับมาประมาณสัปดาห์ที่ 4 ถึง 6 สัปดาห์ หลังจากการทำแท้งด้วยยา หลังจากมีเมนส์ตามปกติแล้วคุณควรจะไม่มีเนื้อเยื่อค้างอยู่ในมดลูกอีกต่อไป

             อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณยังมีไข้ ปวดต่อเนื่องและตกเลือดอย่างรุนแรง จำเป็นต้องใช้การดูดช่วย ควรถามหมอว่าจะใช้วีธีการอะไร เพราะการดูดจะดีกว่าการขูดมดลูก (การดูดจะเจ็บปวดและมีความเสี่ยงน้อยกว่า)
กระบวนการทั้งหมดเหล่านี้จะต้องมีการฉีดยาชาเฉพาะที่ด้วย!

Please follow and like us:

ยินดีให้คำปรึกษาโดย พญ.ทิพย์พร โทร.098-4701860

          ถ้าคุณมีปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนา ไม่มีทางออก ไม่รู้จะปรึกษาใคร โทรมาปรึกษาเราได้ที่นี่ค่ะ โทร. 098-4701860

บริการวางแผนครอบครัว ให้คำปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมมีบุตร ตั้งครรภ์ในวัยเรียน ประสงค์จะยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและได้ผลแน่นอน เราจำหน่ายยาทำแท้งทั้งชนิดยากินทำแท้งและยาสอดทำแท้งที่มีความปลอดภัยและคุณภาพสูงในราคายุติธรรม 

cytotec-pfizer

cytotec

 ยาสอดทำแท้ง ไซโตเทค cytotec ของอเมริกาแท้ บริษัท Pfizer

ราคาเม็ดละ 500 บาท

cytolog

ยาสอดทำแท้ง Cytolog ของบริษัท Cadila Healthcare Limited

ราคาเม็ดละ 500 บาท

ru486

ยาทำแท้งแบบกิน Ru-486(MTPill) ตัวยา Mifepristone 200mg

ราคาเม็ดละ 1200 บาท

วิธีใช้ยาทำแท้งสำหรับอายุครรภ์ต่างๆ

ท้อง1-2 เดือน ทำแท้ง (หรือไม่เกิน 9 สัปดาห์)

          ใช้ยากิน 1 เม็ด (Mifepristone 200mg) +ยาสอด 4 เม็ดได้ผล 99-100% โดยกินยา Ru-486(MTPill) 1 เม็ดตอนท้องว่าง อีก 36 ชั่วโมงสอดยาไซโตเทค(Cytotec) ครั้งละ 2 เม็ดทุก 12 ชั่วโมง หลังจากสอดยาแล้วให้ใส่ผ้าอนามัยจะมีเลือดออกคล้ายประจำเดือน

ท้อง 3 เดือน ทำแท้ง  ใช้ยาสอดไซโตเทคCytotec) 6 เม็ด

ท้อง 4 เดือน ทำแท้ง  ใช้ยาสอดไซโตเทคCytotec) 8 เม็ด

ท้อง 5 เดือน ทำแท้ง  ใช้ยาสอดไซโตเทคCytotec) 10 เม็ด

ท้อง 6 เดือน ทำแท้ง  ใช้ยาสอดไซโตเทคCytotec) 12 เม็ด

ท้อง 7 เดือน ทำแท้ง  ใช้ยาสอดไซโตเทคCytotec) 12 เม็ด

เกิน  7 เดือน ไม่แนะนำให้เอาเด็กออกแล้วค่ะ

วิธีการสั่งซื้อยา

– โทรสอบถามรายละเอียดที่เบอร์  098-4701860 และรับหมายเลขบัญชีที่ใช้โอนเงิน

– ชำระเงินแล้วโทรแจ้งชื่อที่อยู่ที่จะให้จัดส่งสินค้า ยอดเงินที่โอน เวลาที่โอน(โอนแล้วให้โทรแจ้งทันที)

– ทางคลินิกเช็คยอดเงินเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการจัดส่งสินค้า ลูกค้าจะได้รับสินค้า ถ้ากรุงเทพ 2 วัน ต่างจังหวัด 3 วัน

หมายเหตุ : เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบจึงขอให้คุณลูกค้าทุกท่านโอนเงินแบบติดเศษสตางค์มาด้วยนะค่ะ เช่น 4000.99 ค่ะ

            คุณสุภาพสตรีที่มีปัญหาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เรายินดีให้คำปรึกษา ช่วยให้ท่านทำแท้งอย่างปลอดภัยโดยการใช้ยา ทั้งชนิดยาสอดทำแท้งและยากินทำแท้งที่มีความปลอดภัยสูง เราให้คำปรึกษาทั้งก่อนใช้ยา ขณะใช้ยาและหลังแท้งแล้ว

            ท่านสามารถหลีกเลี่ยงการทำแท้งด้วยเครื่องมือทำแท้งที่ไม่สะอาดหรือการทำแท้งเถื่อน การใช้ยาทำแท้งเพื่อยุติการตั้งครรภ์ในปัจจุบัน ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆจนอาจพูดได้ว่าสามารถทดแทนการทำแท้งโดยใช้เครื่องมือ (Surgical abortion)

เปิดใจ

            ลูกค้าทุกท่านโปรดมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับยาอย่างแน่นอน  ยาที่ได้รับมีลักษณะตราตามรูปข้างบน  อยู่ในฟอยล์สภาพสมบูรณ์ เป็นยาที่ผลิตจากบริษัทและโรงงานที่ได้มาตรฐาน ส่งไปจำหน่ายทั่วโลก ยามีความปลอดภัยและมีคุณภาพสูง  เราขายยาในราคายุติธรรม ไม่เอาเปรียบและไม่หลอกลวงลูกค้า

ระวัง !!

1.เว็บขายยาทำแท้งที่อ้างว่ามียาฝรั่งเศส+ยาอเมริกา โดยนำรูปยาใน Internet มาใช้โฆษณาหลอกลวง ขายยาในราคาสูงมาก ลูกค้าจะไม่ได้รับยา(ถูกโกง) หรือได้รับยาไม่เหมือนในรูปที่ใช้โฆษณา เช่น ยาเป็นเม็ดเปลือย(อ้างว่าซื้อมาเป็นกระปุก) หรือได้ยาจีน ที่ฟอยล์มีแต่ภาษาจีน อ่านไม่ออกและท่านจะไม่กล้าใช้

2.ยา Ru-486 ของจีน เม็ดละ 25mg ลูกค้าต้องระวัง อย่าเข้าใจผิดว่า Ru-486 มีขนาดเดียว  ที่นี่เราจำหน่าย Ru-486 (ชื่อการค้า MTPill) ตัวยา Mifepristone 200mg

3.มีลูกค้าโทรมาแจ้งว่าถูกเว็บไซต์ที่ชื่อพญ.ยุพาและ2แพลนดอทคอมหลอกให้โอนเงินโดยอ้างว่าเป็นเจ้าของเดียวกันกับเว็บเรา ทางเราขอยืนยันว่า เว็บไซต์ของเรามีเพียงแห่งเดียว ดังนั้นลูกค้าทุกท่านโปรดระมัดระวังอย่าหลงเชื่อการแอบอ้าง

อับเดตราคายาล่าสุด 08/02/2020

Please follow and like us:

วิธีการยุติการตั้งครรภ์ กับการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย

วิธีการยุติการตั้งครรภ์ กับการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย

                    ผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีความจำเป็นต้องได้รับบริการยุติการตั้งครรภ์ ควรได้รับการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการรับฟัง สามารถให้การแนะนำปรึกษาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้รับบริการซึ่งหมายถึงสตรีตั้งครรภ์ และ/หรือ สามี ครอบครัว ได้ร่วมกัน
ไตร่ตรองถึงความจำเป็น ทางเลือก และวิธีการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ

                  การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์เป็นการรักษาพยาบาล เพื่อให้เกิดการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย มีมาตรฐาน ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕
และข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘

ควรพิจารณายุติการตั้งครรภ์ในกรณีต่อไปนี้
๑. ปัญหาสุขภาพทางกายของหญิงมีครรภ์ ซึ่งการตั้งครรภ์อาจก่อให้เกิดอันตราย
๒. ปัญหาสุขภาพทางจิตของหญิงมีครรภ์ ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองหรือเห็นชอบจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มิใช่ผู้กระทำการยุติการตั้งครรภ์ อย่างน้อย ๑ คน
๓. การตั้งครรภ์ที่เกิดจากความผิดอาญาทางเพศอีก ๓ กรณี คือ
๓.๑ การถูกข่มขืนกระทำชำเรา (มาตรา ๒๗๖)
๓.๒ การกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน ๑๕ ปี (มาตรา ๒๗๗) แม้ว่าการตั้งครรภ์นั้นจะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่สมยอม แต่ทั้งนี้การยุติการตั้งครรภ์ ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
๓.๓ การตั้งครรภ์ที่เกิดจากการถูกสนองความใคร่ของผู้อื่น ซึ่งอาจจะถูกจัดหา ล่อลวง หรือพาไป แม้หญิงจะยินยอม หรืออาจจะถูกจัดหา ล่อลวงหรือพาไป โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้าย ใช้อำนาจครอบงำ หรือข่มขืนใจ (มาตรา ๒๘๒, ๒๘๓, ๒๘๔)

สถานที่ที่สามารถให้บริการยุติการตั้งครรภ์
๑. กรณีที่อายุครรภ์ไม่เกิน ๑๒ สัปดาห์ สามารถบริการยุติการตั้งครรภ์ได้ที่ http://tippornclinic.com
๒. กรณีที่อายุครรภ์เกิน ๑๒ สัปดาห์ไปแล้ว ต้องให้บริการในโรงพยาบาลเท่านั้น
ข้อควรปฏิบัติก่อนยุติการตั้งครรภ์
๑. ทราบอายุครรภ์
๒. เป็นการตั้งครรภ์ปกติในโพรงมดลูก

วิธีการยุติการตั้งครรภ์
๑. การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาควรเลือกใช้เป็นวิธีแรกเนื่องจากปลอดภัยและสะดวก
๑.๑ ช่วงอายุครรภ์ก่อน ๙ สัปดาห์ (๖๓ วัน) หลังมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย

รับประทานยา mifepristone ๒๐๐ มิลลิกรัม ๑ เม็ด จากนั้น ๒๔-๔๘ ชั่วโมง ใช้ยา misoprostol ๘๐๐ ไมโครกรัม (๒๐๐ ไมโครกรัม จำนวน ๔ เม็ด) อมใต้ลิ้น หรืออมในกระพุ้งแก้มหรือสอดเข้าช่องคลอดอัตราการแท้งครบในสองสัปดาห์ ร้อยละ ๙๕

๑.๑.๑ สงสัยว่าไม่เกิดการแท้ง
– ไม่มีเลือดออกทางช่องคลอด
– อาการแสดงของการตั้งครรภ์ยังคงอยู่ให้ พิจารณาดำเนินการต่อไปนี้
– ใช้ยาซ้ำดังสูตรข้างต้น(หากอายุครรภ์ยังไม่เกิน ๙ สัปดาห์) หรือ
– ทำการดูดด้วยกระบอกดูดสุญญากาศ (manual vacuum aspiration: MVA)

๑.๑.๒ สงสัยว่า แท้งไม่ครบในสองสัปดาห์
ให้ พิจารณาดำเนินการต่อไปนี้
– ในกรณีที่เลือดออกไม่มาก สามารถใช้ยาmisoprostol ๘๐๐ ไมโครกรัม (๒๐๐ ไมโครกรัม จำนวน ๔ เม็ด) สอดเข้าช่องคลอด หรืออมใต้ลิ้น หรืออมในกระพุ้งแก้ม หรือทำ MVA
– ในกรณีที่เลือดออกมาก พิจารณาทำ MVA

๑.๒ ช่วงอายุครรภ์ ๙-๑๒ สัปดาห์
รับประทานยา mifepristone ๒๐๐ มิลลิกรัม จากนั้น ๓๖-๔๘ ชั่วโมง ใช้ยา misoprostol ๘๐๐ ไมโครกรัม (๒๐๐ ไมโครกรัม จำนวน ๔ เม็ด) สอดเข้าช่องคลอดถ้ายังไม่แท้งให้ใช้ misoprostol ๔๐๐ ไมโครกรัม (๒๐๐ ไมโครกรัม จำนวน ๒ เม็ด) อมใต้ลิ้น หรืออมในกระพุ้งแก้มหรือสอดเข้าช่องคลอดทุก ๓ ชั่วโมง จนกว่าจะแท้ง โดยใช้ยาได้อีกไม่เกิน ๕ ครั้ง
ในกรณีที่ไม่แท้งให้ ส่งต่อให้สูตินรีแพทย์หรือพิจารณาทำ MVA

๑.๓ ช่วงอายุครรภ์ มากกว่า ๑๒-๒๔ สัปดาห์
รับประทานยาmifepristone ๒๐๐ มิลลิกรัมจากนั้น ๓๘-๔๘ ชั่วโมง ใช้ยาmisoprostol ๘๐๐ไมโครกรัม (๒๐๐ ไมโครกรัม จำนวน ๔ เม็ด) สอดเข้าช่องคลอด
ถ้ายังไม่แท้งให้ใช้ misoprostol 400 ไมโครกรัม ( 200 ไมโครกรัม จำนวน 2เม็ด) อมใต้ลิ้น หรืออมในกระพุ้งแก้มหรือสอดเข้าช่องคลอดทุก 3 ชั่วโมง จนกว่าจะแท้ง โดยใช้ยาได้อีกไม่เกิน 5 ครั้ง
ในกรณีที่ไม่แท้งให้ส่งต่อให้สูตินรีแพทย์

Please follow and like us:

ตามจับหมอทำแท้งเถื่อน มีพฤติกรรมรับจ้างทำแท้งทั่วราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาพ.ต.ท.ดำรงค์ จงภักดี ผกก.สภ.วังหิน ลงตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่พบศพทารก 8 ศพ บริเวณหน้าหมู่บ้านกอบสุข  เขตเทศบาลเมืองหัวหิน อ.วังหิน จ.เพชรบูรณ์ พร้อมกับชุดสืบสวนคลี่คลายคดี  และมอบหมายให้ชุดสืบสวนแบ่งชุดลงหาข่าวเชิงลึกในชุมชนรอบจุดเกิดเหตุ โดยได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งพื้นที่ข้างเคียง

พ.ต.ท.ดำรงค์ จงภักดี เปิดเผยว่า หลังพบศพทารกทั้ง 8 ศพ ได้เรียกชุดคลี่คลายคดีมาประชุมด่วน เพื่อเร่งติดตามตัวทั้งผู้ที่ทำแท้งและผู้ที่ลักลอบให้บริการทำแท้งเถื่อน ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายทั้งคู่ ไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่ยินยอม ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอาญา ในคดีนี้ทาง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ได้กำชับให้เร่งคลี่คลายคดีโดยเร็ว ซึ่งแนวทางการสืบสวนได้ระดมทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.วังหิน และทีมสืบสวนจาก ภ.จว.น่าน ลงมาช่วยคลี่คลายคดีด้วย

พ.ต.ท.ดำรงค์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกจุดที่เชื่อมโยงกับจุดเกิดเหตุ เนื่องจากพิกัดที่พบศพเด็กทารกในถังขยะมีเส้นทางเข้าออกได้หลายทาง และตรวจสอบไปยังสถานบริการทางการแพทย์ทุกชนิดที่อยู่โดยรอบรัศมีไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร เพื่อเช็คดูว่ามีสถานบริการใดลักลอบเปิดเป็นคลินิกทำแท้งเถื่อนหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบไปยังโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ว่ามีผู้ป่วยมารับบริการในอาการตกเลือดหรือเพิ่งคลอดที่บ้านหรือไม่ โดยมั่นใจว่าจะสามารถติดตามตัวผู้ทำแท้งและให้บริการทำแท้งมาดำเนินคดีได้ในเร็ววันนี้

Please follow and like us:

จับหมอเถื่อนรับทำแท้งในจังหวัดพะเยา

         จับกุมหมอเถื่อนรับทำแท้ง

          ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดพะเยา บุกจับกุมนายสมโภช โตรักษา ภายในห้องพักไม่มีเลขที่ ในโรงแรมแมนดาริน ถ.กระ ต.ชิชะ อ.เมือง จ.พะเยา โดยทำทีจ้างวานให้นายสมโภชทำแท้งให้หญิงสาว ก่อนจะบุกเข้าจับกุมตัวดังกล่าวและควบคุมตัวมาทำการสอบสวนที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือ จ.พะเยา เพื่อทำการขยายผล และจะนำตัวไปทำการตรวจค้นบ้านพักอีกครั้ง เพราะยังคงมีอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ยาทำแท้งแบบกินซึ่งเป็นยาต้องห้ามที่นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส และอุปกรณ์ที่ใช้ทำแท้งอีกหลายรายการ

          จากการสอบสวน นายสมโภชให้การรับสารภาพ อ้างว่าเป็นแพทย์ปัจจุบันและจะตระเวนไปทำแท้งให้หญิงสาววัยรุ่นในเมืองพะเยา ที่เดินทางไปทำงานในประเทศต่างๆ เช่น ไทย มาเลเซีย สิงค์โปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน เป็นประจำ โดยจะมีหน้าม้าทำการหาเหยื่อให้และจะรับทำวันละ 10 คนเท่านั้น ครั้งละ 15,000 บาท ต่ออายุครรภ์ไม่เกิน 5 เดือน แต่หากมากกว่า 5 เดือน จะคิดราคาสูงขึ้น เบื้องต้น ตำรวจแจ้งข้อหาเป็นบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่แพทย์มากระทำการรักษาคนไข้ ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน และไม่ได้รับอนุญาต และฆาตกรรมผู้อื่นให้ถึงชีวิต และเตรียมดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป 

Please follow and like us:

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén