ท้อง !! แต่ไม่พร้อมจะทำอย่างไรดี

หลังจากทำแท้งด้วยยาแล้ว เราจำเป็นต้องไปขูดมดลูกหรือใช้เครื่องมือดูดออกอีกครั้งหรือไม่

ยินดีให้คำปรึกษาโดย พญ.ทิพย์พร โทร.098-4701860