กลายเป็นข่าวฮือฮาอีกครั้งกับการใช้ยาทำแท้งชนิดไมโซโพรสทอล (Misoprostol) ที่รู้จักกันในชื่อการค้าหลากหลาย “ไซโตเทค” หรือ “ไซโตล็อก” ซึ่งเป็นยาตัวเดียวกัน 

          ยาไซโตเทค (Cytotec) ไม่ใช่ยาผิดกฎหมาย เพราะเป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้เป็นยารักษาโรคกระเพาะอาหารชนิดรุนแรง โดยเป็นยาควบคุมพิเศษ สามารถใช้ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่เท่านั้น ห้ามมิให้คลินิกหรือร้านขายยาทั่วไปนำไปจำหน่าย เนื่องจากเป็นยาที่มีผลข้างเคียงสูงในเรื่องการบีบรัดตัวของมดลูก จึงมีผู้นำไปใช้เป็นยาสอดช่องคลอดเพื่อทำแท้ง

          เลขาธิการ อย.ให้ความรู้ว่าไซโตเทคมีข้อบ่งชี้ห้ามให้แก่หญิงตั้งครรภ์โดยเด็ดขาด ส่งผลให้มีการนำไปใช้ในทางที่ผิดกฏหมาย โดยนำไปใช้เป็นยาเหน็บทำแท้งทางช่องคลอด ขณะเดียวกันก็มีการใช้ยากินทำแท้งเสริมเข้าไปอีกตัว ที่เรียกว่ายาไมฟิพริสโทน( Mifepristone ) มีชื่อทางการค้าว่า “เอ็มทีพิล” (MTPill) เป็นยาทำแท้งโดยตรง โดยนำมาใช้กินทำแท้งคู่กับยาเหน็บทำแท้งไซโตเทค

           อย่างไรก็ดีไม่ว่าจะใช้ยาชนิดใดทำแท้งถือว่าผิดกฏหมายทั้งสิ้น ยกเว้นต้องเป็นการใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นไปตามข้อบังคับของแพทยสภา