หากจะทำแท้ง จะสามารถใช้ยาทำแท้งอย่างเดียวได้ไหม ?

Leave A Reply