ระยะนี้เป็นช่วงเข้าสู่ไตรมาสที่2ของการตั้งครรภ์ ทารกจะมีขนาด 0.9 นิ้ว มีอวัยวะครบถ้วน เริ่มมีการขยับแขน ขา ศีรษะ   แต่มารดาจะยังไม่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวเนื่องจากเด็กยังมีขนาดเล็ก แขนและมือจะมียาวกว่าขา ศีรษะเด็กจะมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับลำตัว การทำแท้งระยะนี้ควรใช้ยาสอดไซโตเทค (cytotec) จำนวน 8 เม็ด ได้ผล 99-100%

 

วิธีการใช้ยา

สอดยาครั้งแรก4เม็ดจากนั้นอีก12ชั่วโมงสอดอีก2เม็ด ครั้งสุดท้ายก็เช่นเดียวกันให้เว้น12ชั่วโมงซ้ำอีก 2 เม็ดสุดท้ายเป็นอันจบ

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter