ยินดีให้คำปรึกษาโดย พญ.ทิพย์พร โทร.098-4701860

อ.ย.ประกาศรับยาทำแท้งผ่านทางไปรษณีย์ด้วยตนเอง

Mifepristone พระเอกในการทำแท้ง

ทำแท้งด้วยยาผสมเหล้าต่างๆ จะได้ผลไหม

สิ่งที่คาดหวังหลังการทำแท้ง

หลายประเทศในยุโรปอนุโลมให้ทำแท้งเองที่บ้านแทนการไปคลีนิกเนื่องจากปัญหาไวรัส Covid-19