ยินดีให้คำปรึกษาโดย พญ.ทิพย์พร โทร.098-4701860

หลายประเทศในยุโรปอนุโลมให้ทำแท้งเองที่บ้านแทนการไปคลีนิกเนื่องจากปัญหาไวรัส Covid-19

กฏหมายใหม่ในยูทาห์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำแท้ง

การทำแท้งในประเทศรัสเซีย

รัฐบาลสหรัฐสนับสนุนหน่วยงานให้บริการทำแท้ง

นักรณรงค์เพื่อการทำแท้งอย่างเสรีในไอร์แลนด์เหนือ กล่าวว่าจะต่อสู้อย่างถึงที่สุดหลังจาก ส.ส. คัดค้านกฎหมายการทำแท้งฉบับใหม่